Normandië 2008

 In Motor, Nieuws, Peter

De vakantie in Normandië aan de site toegevoegd. Deze vakantie stond in het teken van de “Voie de la Liberté”, of te wel de “Weg van de Vrijheid”.Deze ongeveer 1200 kilometer lange weg is door generaal Patton met zijn derde leger afgelegd. Hij loopt van Utah Beach tot Bastogne. Een geweldige ervaring. Vanwege het grote aantal foto’s is aan deze pagina een extra pagina met foto’s van alle musea die bezocht zijn toegevoegd.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt